Resiliens.nu

Resiliens – vi bygger upp din Resiliens

Valet av namnet Resiliens föll sig naturligt då vår mission är att hjälpa våra klienter bygga upp just sin resiliens. Vad betyder då resiliens? Resiliens betyder för oss ”psykologisk resiliens”, vår förmåga att studsa tillbaka upp efter motgångar. Vår återhämtningsförmåga efter jobbiga eller utmanade upplevelser. Denna förmåga är avgörande för vår framgång och livskvalitet. Er organisations överlevnad hänger på dina medarbetares förmåga till återhämtning.

 

Bygg upp medarbetarnas återhämtningsförmåga

En av framgångsfaktorerna för moderna organisationer är medarbetarnas återhämtningsförmåga. Det här försöker du säkert redan uppnå genom exempelvis en hållbar arbetsbelastning och en bra mental ergonomi på arbetsplatsen. Något som är svårt att påverka från arbetsplatsen är privatlivets belastningar och oförutsedda händelser i medarbetarnas nätverk. Många yrken med hög belastning och daglig stress kan det behöva extra insatser för att hjälpa medarbetarna ladda ut stress ur sina nervsystem. Vi kan hjälpa era medarbetarna att minska sin stress genom att hålla en workshop hos er.

 

TRE Workshop på er arbetsplats

Ni som organisation kan hjälpa era medarbetarna återta sin förmåga till återhämtning genom att arrangera en av våra TRE workshops. Hur kan det se ut?

Under en TRE workshop för din ledningsgrupp eller arbetsgrupp får dina medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att själva reglera ner stressen i kroppen och nervsystemet. En workshop ute hos er är mycket kostnadseffektiv eftersom din medarbetare då medvetandegörs om graden av stress. Insikten ger medarbetarna motivation till förändring och med vår enkla metod kan de allra flesta använda i hemmet. Metoden använder medarbetaren utanför arbetstid och det har visat sig från tidigare kurser att personer som tycker om verktyget använder det under sin fritid, oftast antingen på morgonen eller kvällen. Det kostnadseffektiva är att personen lär sig något som han eller hon kan använda resten av livet, utanför arbetstid. Om TRE används på rätt sätt påverkar medarbetarens stress och mentala hälsa positivt.

Er TRE workshop tar tre timmar och efter det har medarbetaren ett nytt verktyg hon eller han kan ta till dagligen för att återfinna balans och skaka av sig spänningar i kroppen efter att de uppstår. Det fina med denna metod är att medarbetaren lär sig självreglering, vilket är oerhört viktigt för välbefinnandet. Nu ska vi beskriva metoden lite mer ingående.

 

TRE – Tension and Trauma Releasing Exercises

TRE – Tension Releasing Exercises är en somatisk metod för att nedreglera stress och spänningar i kroppen. TRE metoden är en serie kroppsövningar som de allra flesta kan utföra, några av övningarna är tåhävningar och jägarstolen (mär man sitter mot en vägg). Övningar bygger upp spänningsnivån i kroppen vilket aktiverar skakreflexen, Denna skakreflex aktiveras när vi har byggt upp för mycket spänning i kroppen, detta kan inträffa när vi ska upp i talarstolen av nervositet. Det kan även ske när vi försöker lyfta en stor tyngd på gymmet och vi inte kan ha kontroll över rörelsen. I videon nedan ser du en Navy Seal som använder TRE för att släppa spänningar i sitt system med gott resultat.

 

 

 

Vår inbyggda skakreflex

Skakreflexen är en reflex som är gemensamt för alla däggdjur, det är en flera hundra miljoner år gammal mekanism som hjälper däggdjur att nedreglera sitt nervsystem efter att en akut fara är över. Detta så djuret inte tar skada av det uppreglerade sinnestillståndet. Långvarig stress med ett uppregelrat nervsystem skadar kroppen, vi människoapor är inte byggda för att leva i en hög stressnivå över tid. Vi är byggda för att nedreglera stressen i nervsystemet och kroppen direkt efter att en fara är över så att vi kan komma tillbaka till baslinjen med socialt engagemang.

 

Arbeten med hög stressnivå

Resiliens fokuserar på att arbeta med personal i insatsyrken som poliser, brandkår, sjukvårdspersonal, säkerhetspersonal och militärer. Vår övertygelse är att metoden även passar personer som ogillar samtalsterapi eller samtal i grupp. Personer inom dess yrkesgrupper har jobbiga upplevelser som en del av sitt yrke och för att inte dessa upplevelser ska inverka på den mentala hälsan behöver strategier för att förebygga post traumatisk och stressrelaterad ohälsa som vanligen följer på trauma exponering över tid.

 

Skakmekanismen

Skakmekanismen är en inbyggt mekanism som är gemensam för att däggdjur. Efter att ett däggdjur har erfarit en skrämmande upplevelse så aktiveras skakmekanismen och djuret går igenom en sekvens med skakningar som hjälper djuret att reglera ner stressen i nervsystemet. Efter att djuret skakat kan det återgå till sitt vanliga liv. Det verkar som att skakreflexen hjälper djur att på kort tid återgå till sitt normala (flock) beteende och slippa långsiktiga efterverkningar från stressfulla upplevelser. i Filmen nedan kan ni se hur till och med isbjörnar har den inbyggda skakreflexen.